แอร์

18 กุมภาพันธ์ 2016

แอร์ York

18 กุมภาพันธ์ 2016

แอร์ Fujitsu

18 กุมภาพันธ์ 2016

แอร์ Gree

18 กุมภาพันธ์ 2016

แอร์ Carrier

18 กุมภาพันธ์ 2016

แอร์ Samsung