แอร์ STAR AIRE

ราคาสตาร์แอร์ (Star Aire)
สตาร์แอร์ : : เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Star Aire นำเสนอลูกค้าของเราด้วยรูปแบบแอร์ต่างๆกันหลายชนิด เช่น แบบติดผนัง แบบหน้าต่าง แบบตั้งพื้น แบบแขวน พร้อมติดตั้งประเภทกลางแจ้งและการควบคุมระยะไกล

แอร์ติดผนัง Star Aire สารทำความเย็นใหม่ ประหยัดพลังงาน

 • ยี่ห้อ : Star aire
 • ชื่อรุ่น : DE
 • ประเภท : แอร์ติดผนัง
 • น้ำยาแอร์ R32
ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ ขนาด BTU ของเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
DE/CE 09 9280 10,900.-
11,900.-
DE/CE 12 12759 11,900.-
13,900.-
DE/CE 18 18083 17,900.-
19,900.-
DE/CE 24 25363 22,900.-
25,900.-

เครื่องปรับอากาศ สตาร์ แอร์ AE/RE พร้อมติดตั้ง

 • ยี่ห้อ : Star aire
 • ชื่อรุ่น : AE-RE
 • ประเภท : แอร์ติดผนัง
 • น้ำยาแอร์ R22
ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ ขนาด BTU ของเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
AE095/RE095 9500 11,900.-
13,500.-
AE135/RE135 13500 12,900.-
14,500.-
AE185/RE185 18500 19,900.-
21,900.-
AE255/RE255 25500 25,900.-
26,900.-

เครื่องปรับอากาศ STAR-Air แอร์ แบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง

 • ยี่ห้อ : Star aire
 • ชื่อรุ่น : FCR
 • ประเภท : แอร์ตั้งแขวน
 • น้ำยาแอร์ R22
ชื่อรุ่นเครื่องปรับอากาศ ขนาด BTU ของเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
AD125 / FCR5 – 400 12400 21,900.-
AE125 / FCR5 – 400 13128 21,900.-
AD185 / FCR5 – 602 19000 26,900.-
AE195 / FCR5 – 602 19471 28,900.-
AE195 / FCR5 – 601 20000 29,900.-
AD225 / FCR5 – 804 25009 33,900.-