แบบ แพคเกต ( Package Type )

MITSUI_resize

003-MFP_01[1]

รุ่น  BTU  ระบบไฟฟ้า  COMP ราคา  ค่าติดตั้ง
MFP32/MCR32         32,700  220/1/50  ROTARY           37,300  Call
MFP35/MCR35         35,500  220/1/50  ROTARY           37,800  Call
MFP32/MC32         33,900  220/1/50  SCROLL           39,600  Call
MFP35/MC35         35,500  220/1/50  SCROLL           40,100  Call
MFP38/MCC38         38,900  220/1/50  SCROLL           45,400  Call
MFP32/MC32         33,900  380/3/50  SCROLL           43,600  Call
MFP35/MCR35         35,500  380/3/50  SCROLL           44,300  Call
MFP38/MCC38         38,900  380/3/50  SCROLL           50,100  Call
MFP45/MCC45         45,000  380/3/50  SCROLL           55,600  Call
MFP48/MCC48         48,000  380/3/50  SCROLL           56,500  Call
MFP56/MCC56         56,000  380/3/50  SCROLL           63,600  Call
MFP60/MCC60         60,800  380/3/50  SCROLL           65,700  Call
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบติดผนัง ตั้งแขวน  ตู้ตั้งพื้น
BTU (บีทียู) ท่อน้ำยา สายไฟ ขาแขวนคอนเดนซิ่ง ค่าติดตั้ง
9000 – 22000 4 เมตร ส่วนเกิน350.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 2,500
23000 – 28000 4 เมตร ส่วนเกิน450.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,000
29000 – 38000 4 เมตร ส่วนเกิน500.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน40.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,500
37000 – 47000 4 เมตร ส่วนเกิน550.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 4,000
49000 – 60000 4 เมตร ส่วนเกิน600.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 5,500
61000 – 80000 4 เมตร ส่วนเกิน650.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300.-)

5