แบบเปลือย (Conceal Type)

MITSUI_resize

CC_resize

รุ่น  BTU  ระบบไฟฟ้า  COMP ราคา  ค่าติดตั้ง
MFB13/MCR13         12,500  220/1/50  ROTARY           13,200  Call
MFB16/MCR16         16,500  220/1/50  ROTARY           17,300  Call
MFB18/MCR18         18,300  220/1/50  ROTARY           17,600  Call
MFB20/MCR20         20,700  220/1/50  ROTARY           17,900  Call
MFB25/MCR25         25,000  220/1/50  ROTARY           22,600  Call
MFB28/MCR28         28,300  220/1/50  ROTARY           23,600  Call
MFB33/MCR33         32,700  220/1/50  ROTARY           28,000  Call
MFB35/MCR35         35,500  220/1/50  ROTARY           28,600  Call
MFB33/MC33         33,900  220/1/50  SCROLL           30,100  Call
MFB35/MC35         35,500  220/1/50  SCROLL           30,600  Call
MFB38/MCC38         38,900  220/1/50  SCROLL           36,500  Call
MFB33/MC33         33,900  380/3/50  SCROLL           33,000  Call
MFB35/MC35         35,500  380/3/50  SCROLL           33,700  Call
MFB38/MCC38         38,900  380/3/50  SCROLL           39,400  Call
MFB45/MCC45         45,000  380/3/50  SCROLL           44,500  Call
MFB48/MCC48         48,000  380/3/50  SCROLL           45,400  Call
MFB56/MCC56         56,000  380/3/50  SCROLL           52,600  Call
MFB60/MCC60         60,800  380/3/50  SCROLL           54,700  Call

 

หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีสรรพสามิตแล้ว แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อะไหล่และคอมเพรสเซอร์รับประกัน 1 ปี
คอนเดนซิ่งเป็นแบบเชื่อมต่อ และ ตั้งแต่ขนาด 38000 ขึ้นไป คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ 2 ใบพัด
รีโมทมีสาย (รีโมทไร้สายเพิ่ม 800 บาท/ชุด)
ราคานี้ไม่รวมหัวจ่ายหัวส่ง,ลมกลับ และ ท่อดักส์
ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งนอกกรุงเทพและปริมณฑล

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบคอลย์เปลือย  แบบคาสเซทกระจายลม4ทิศทาง
BTU (บีทียู) ท่อน้ำยา สายไฟ สวิสเบเกอร์ ค่าติดตั้ง
9000 – 22000 4 เมตร ส่วนเกิน350.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 6,000
23000 – 28000 4 เมตร ส่วนเกิน450.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 6,000
29000 – 38000 4 เมตร ส่วนเกิน500.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน40.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
37000 – 47000 4 เมตร ส่วนเกิน550.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
49000 – 60000 4 เมตร ส่วนเกิน600.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
61000 – 80000 4 เมตร ส่วนเกิน650.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
คอยล์เปลือย ยังไม่รวม ช่องจ่ายลม,ช่องรีเทิร์นลม,ชุดควบคุมอุณหภูมิ  ประมาณ  6,000-8,000.-
แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300.-)

4