แบบตั้งพื้น/แขวน เบอร์ 5 (รีโมทมีสาย)

MITSUI_resizefl5_resize

ระบบไฟฟ้า 220v/1/50Hz

รุ่น  BTU  ระบบไฟฟ้า  COMP ราคา  ค่าติดตั้ง
MFS-13RZ III/MCR-13 III #5    13,317.04  220/1/50  ROTARY           16,800              2,500
MFS-18RZ III/MCR-18RZ III #5    18,711.41  220/1/50  ROTARY           23,400              2,500
MFS-20RZ III/MCR-20RZ III #5    20,530.00  220/1/50  ROTARY           24,400              2,500
MFS-25RZ III/MCR-25 III #5    25,607.06  220/1/50  ROTARY           30,200              2,500
MFS-26RZ III/MCR-26 III #5    26,674.33  220/1/50  ROTARY           30,900  Call
MFS-28RZ III/MCR-28 III #5    28,479.96  220/1/50  SCROLL           35,100  Call
MS-32RZ III/MCR-32 III #5    33,178.29  220/1/50  SCROLL           41,500  Call
MFS-36RZ III/MCR-36 III #5    36,160.38  220/1/50  SCROLL           43,100  Call
MFS-38RZ III/MCR-38 III #5    38,889.98  220/1/50  SCROLL           48,700  Call

 

ระบบไฟฟ้า 380v/3/50Hz

MFS-36RZAT /MCR-36 RZAT #5    36,428.56  380/3/50  SCROLL           45,400  Call
MFS-38RZAT /MCR-38 RZAT #5    39,360.83  380/3/50  SCROLL           51,100  Call

 

หมายเหตุ : รีโมทไร้สายเพิ่มชุดละ 800 บาท

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบติดผนัง ตั้งแขวน  ตู้ตั้งพื้น
BTU (บีทียู) ท่อน้ำยา สายไฟ ขาแขวนคอนเดนซิ่ง ค่าติดตั้ง
9000 – 22000 4 เมตร ส่วนเกิน350.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 2,500
23000 – 28000 4 เมตร ส่วนเกิน450.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,000
29000 – 38000 4 เมตร ส่วนเกิน500.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน40.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,500
37000 – 47000 4 เมตร ส่วนเกิน550.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 4,000
49000 – 60000 4 เมตร ส่วนเกิน600.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 5,500
61000 – 80000 4 เมตร ส่วนเกิน650.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300.-)

3