แบบตั้งพื้น/แขวนได้ “รุ่นประหยัด” (รีโมทมีสาย)

MITSUI_resizefl_resize

แบบตั้งพื้น/แขวนได้ “รุ่นประหยัด” (รีโมทมีสาย)

รุ่น  BTU  ระบบไฟฟ้า  COMP ราคา  ค่าติดตั้ง
MFS-13(R)/MCR-13         12,500  220/1/50  ROTARY           13,600              2,500
MFS-16(R)/MCR-16         16,000  220/1/50  ROTARY           17,600              2,500
MFS-18(R)/MCR-18         18,000  220/1/50  ROTARY           17,800              2,500
MFS-20(R)/MCR-20         20,000  220/1/50  ROTARY           18,100              2,500
MFS-25(R)/MCR-25         25,000  220/1/50  ROTARY           23,000              3,000
MFS-28(R)/MCR-28         28,000  220/1/50  ROTARY           24,000  Call
MFS-32(R)/MCR-32         32,000  220/1/50  ROTARY           28,800  Call
MFS-35(R)/MCR-35         35,000  220/1/50  ROTARY           29,500  Call
MFS-32(R)/MC-32         32,000  220/1/50  SCROLL           31,100  Call
MFS-35(R)/MC-35         35,000  220/1/50  SCROLL           31,600  Call
MFS-38(R)/MCC-38         38,000  220/1/50  SCROLL           37,400  Call
MFS-32(R)/MC-32         33,900  380/3/50  SCROLL           34,500  Call
MFS-35(R)/MC-35         35,000  380/3/50  SCROLL           35,100  Call
MFS-38(R)/MCC-38         38,000  380/3/50  SCROLL           40,400  Call
MFS-44(R)/MCC-44         44,000  380/3/50  SCROLL           45,500  Call
MFS-48(R)/MCC-48         48,000  380/3/50  SCROLL           46,400  Call
MFS-56(R)/MCC-56         56,000  380/3/50  SCROLL           53,000  Call
MFS-60(R)/MCC-60         60,000  380/3/50  SCROLL           55,200  Call

คอนเดนซิ่งเป็นแบบเชื่อมต่อ และ ตั้งแต่ขนาด 38000 ขึ้นไป คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ 2 ใบพัด
รุ่นไร้สายเพิ่มชุดละ 800 บาท

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบติดผนัง ตั้งแขวน  ตู้ตั้งพื้น
BTU (บีทียู) ท่อน้ำยา สายไฟ ขาแขวนคอนเดนซิ่ง ค่าติดตั้ง
9000 – 22000 4 เมตร ส่วนเกิน350.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 2,500
23000 – 28000 4 เมตร ส่วนเกิน450.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,000
29000 – 38000 4 เมตร ส่วนเกิน500.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน40.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,500
37000 – 47000 4 เมตร ส่วนเกิน550.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 4,000
49000 – 60000 4 เมตร ส่วนเกิน600.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 5,500
61000 – 80000 4 เมตร ส่วนเกิน650.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300.-)

22