แบบกระจาย 4 ทิศทาง (Cassete Type)

MITSUI_resize

007-MFC_01

รุ่น  BTU  ระบบไฟฟ้า  COMP ราคา  ค่าติดตั้ง
MFC13/MCR13         12,500  220/1/50  ROTARY           30,700  Call
MFC16/MCR16         16,500  220/1/50  ROTARY           33,000  Call
MFC18/MCR18         18,300  220/1/50  ROTARY           33,600  Call
MFC20/MCR20         20,700  220/1/50  ROTARY           34,600  Call
MFC25/MCR25         25,000  220/1/50  ROTARY           40,100  Call
MFC28/MCR28         28,300  220/1/50  ROTARY           41,800  Call
MFC32/MCR32         32,700  220/1/50  ROTARY           43,600  Call
MFC35/MCR35         35,500  220/1/50  ROTARY           46,500  Call
MFC38/MC38         38,900  220/1/50  SCROLL           51,100  Call
MFC32/MC32         32,700  380/3/50  SCROLL           48,900  Call
MFC35/MC35         35,500  380/3/50  SCROLL           51,500  Call
MFC38/MCC38         38,900  380/3/50  SCROLL           53,500  Call
MFC45/MCC45         45,000  380/3/50  SCROLL           57,700  Call
MFC48/MCC48         48,000  380/3/50  SCROLL           59,400  Call
MFC57/MCC57         57,500  380/3/50  SCROLL           74,500  Call
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบคอลย์เปลือย  แบบคาสเซทกระจายลม4ทิศทาง
BTU (บีทียู) ท่อน้ำยา สายไฟ สวิสเบเกอร์ ค่าติดตั้ง
9000 – 22000 4 เมตร ส่วนเกิน350.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 6,000
23000 – 28000 4 เมตร ส่วนเกิน450.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 6,000
29000 – 38000 4 เมตร ส่วนเกิน500.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน40.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
37000 – 47000 4 เมตร ส่วนเกิน550.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
49000 – 60000 4 เมตร ส่วนเกิน600.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
61000 – 80000 4 เมตร ส่วนเกิน650.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
คอยล์เปลือย ยังไม่รวม ช่องจ่ายลม,ช่องรีเทิร์นลม,ชุดควบคุมอุณหภูมิ  ประมาณ  6,000-8,000.-
แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300.-)