ติดผนัง “รุ่นประหยัด” (รีโมทไร้สาย)

MITSUI_resizewt_resize

ติดผนัง “รุ่นประหยัด” (รีโมทไร้สาย)

รุ่น  BTU  ระบบไฟฟ้า  COMP ราคา  ค่าติดตั้ง
MS13WL(D)/MCR 13         12,500  220/1/50  ROTARY           13,600              2,500
MS16WL/MCR16         16,000  220/1/50  ROTARY           20,700              2,500
MS18WL/MCR18         18,000  220/1/50  ROTARY           21,100              2,500
MS20WL/MCR20         20,000  220/1/50  ROTARY           21,600              2,500
MS24WL/MCR24         24,000  220/1/50  ROTARY           26,300              2,500
MS32WL/MCR32         32,000  220/1/50  ROTARY           34,400              3,500
MS36WL/MCR36         36,000  220/1/50  ROTARY           35,000              3,500

 

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบติดผนัง ตั้งแขวน  ตู้ตั้งพื้น
BTU (บีทียู) ท่อน้ำยา สายไฟ ขาแขวนคอนเดนซิ่ง ค่าติดตั้ง
9000 – 22000 4 เมตร ส่วนเกิน350.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 2,500
23000 – 28000 4 เมตร ส่วนเกิน450.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,000
29000 – 38000 4 เมตร ส่วนเกิน500.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน40.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,500
37000 – 47000 4 เมตร ส่วนเกิน550.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 4,000
49000 – 60000 4 เมตร ส่วนเกิน600.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 5,500
61000 – 80000 4 เมตร ส่วนเกิน650.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300.-) 

MS_Spec