FUJIBISHI ตู้ตั้งพื้น Package Type

6

ขนาด/BTU. COM VOLT AK AK FF DK AM PK CS
(แคร์เรีย) (แคร์เรีย) (แคร์เรีย) (คอยล์เปลือย) มิตซู ตู้ตั้งพื้น สี่ทิศทาง
รีโมทมีสาย รีโมทไร้สาย ไร้สายสวิง ไม่รวมรีโมท ไร้สายสวิง ไร้สายสวิง
12624 ROTARY 220v 12,500 13,375 14,625 12,250 18,000 25,063
16378 ROTARY 220v 16,500 17,375 18,500 16,250 20,875 29,813
18424 ROTARY 220v 16,750 17,625 18,750 16,625 21,375 30,063
20131 ROTARY 220v 17,375 18,250 19,125 16,875 22,250 30,688
25590 ROTARY 220v 20,750 21,625 23,250 20,625 35,000
25990 ROTARY 380v 23,125 24,000 25,375 22,750 37,375
29343 ROTARY 220v 22,000 22,875 24,250 21,750 36,250
29343 ROTARY 380v 24,250 25,125 26,563 24,063 38,500
34120 ROTARY 220v 26,500 27,375 29,188 26,313 37,563 43,688
34120 ROTARY 380v 29,000 29,875 31,250 28,500 40,125 46,375
36167 ROTARY 220v 28,000 28,875 30,250 27,500 38,625 44,875
36167 ROTARY 380v 30,625 31,500 33,000 30,125 44,000 47,750
39238 SCROLL 220v 31,500 32,375 33,750 30,875 43,500 49,500
39238 SCROLL 380v 34,125 35,000 36,250 33,375 45,875 51,875
45800 SCROLL 380v 39,750 40,625 43,500 40,250 47,625 53,500
57500 SCROLL 380v 44,625 45,500 47,500 44,250 52,125 58,000
63400 SCROLL 380v 47,250 48,125 50,000 46,750 55,375 61,125

– รับประกันคอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนอื่น 1 ปี
– เครื่องปรับอากาศฟูจิบิซิใช้คอมเพรสเชอร์ SCI
– ราคาไม่ร่วมเซอร์วิสวาวล์
– เครื่องปรับอากาศขนาด 33000-39000 BTU ใช้คอนเดนซิ่ง 1 ใบพัด สั่งผลิด 2 ใบพัดเพิ่ม 1,300.- บาท
– ราคาไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให่ทราบล่วงหน้า