โครงแอร์ คอนเดนซิ่ง แฟนคอยลล์ Condensing Unit , Fan Coil

ราคาแฟนคอยล์และโครงคอนเดนซิ่ง

ขนาด (บีทียู) แฟนคอยลล์
วอลไทป์ แคร์เรีย แคร์เรียสวิง คอยล์เปลือย สี่ทิศทาง ตู้ตั้งพื้น มิตซูสวิง
WT AK FF DX CS PK AM
12500 4,500 4,900 7,214 4,500 19,429 7,714
16000 7,000 5,800 7,714 5,243 21,071 8,071
18000 7,000 5,800 7,714 5,243 21,071 8,071
20000 7,000 5,800 7,714 5,243 21,071 8,071
25000 8,500 7,571 10,000 5,686 24,143
28000 8,500 7,571 10,000 7,114 24,143
33000-38000 10,000 11,214 13,643 10,486 26,143 21,143
44000-48000 12,643 15,786 11,643 27,714 22,714
56000-60000 14,429 17,571 13,557 29,500 23,643

– ราคาแฟนคอยล์ รุ่น แคร์เรีย (AK) รุ่น คอยล์เปลือย (DX) และรุ่นตั้งพื้น (PK) ไม่รวมรีโมทคอนโทรล
– ราคาแฟนคอยล์ รุ่น แคร์เรียสวิง (FF) รีโมทคอนโทรลไร้สายแล้ว
– ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ขนาด (บีทียู) โครงคอนเดนซิ่ง
มิตชูเหลี่ยม ทรงกลม ตัวถัง
MZ พลาสติด
12-16 3,500 6,500 5,000
18-20 4,500 6,800 5,800
25 4,900 7,900 6,500
28 5,300 7,900
10 (1 ใบพัด) 7,000 10,000
36-38 (2 ใบพัด) 8,500
44-48 (2 ใบพัด) 10,500 12,500
56-60 (2 ใบพัด) 10,500 12,500
77000-90000 21,000
100000-120000 30,000