แอร์ติดผนังฟูจิบิชิ

21

วอลไทป์ DIGITAL ไร้สายสวิง มอก. 2134-2545

ขนาด / BTU. รุ่น/MODEL ระบบไฟ ราคา/ชุด
12497 WFC-12 / AOC-12 220v 12,706
18424 WFC-18 / AOC-18 220v 18,471
24907 WFC-25 / AOC-25 220v 25,471
33096 WFC-33 / AOC-33 220v 30,471

วอลไทป์ DIGITAL ไร้สายสวิง รุ่น ธรรมดา

ขนาด / BTU. ระบบไฟ ราคา/ชุด
12324 220v 11,235
16378 220v 15,588
18424 220v 16,471
20131 220v 17,059
25590 220v 20,706
25590 380v 24,125
29343 220v 23,250
29434 380v 25,375
34120 220v 29,250
34120 380v 31,375
36167 220v 30,500
36167 380v 32,625

– เครื่องปรับอากาศ รุ่น มอก. รับประกันคอมเพรสเชอร์ 2 ปี ชิ้นส่วนอื่น 1 ปี
– เครื่องปรับอากาศ รุ่น ธรรมดา รับประกันคอมเพรสเชอร์ และชิ้นส่วนอื่น 1 ปี
– เครื่องปรับอากาศฟูจิบิซิใช้คอมเพรสเชอร์ SCI
– เครื่องปรับอากาศขนาด 33000-39000 BTU ใช้คอนเดนซิ่ง 1 ใบพัด สั่งผลิด 2 ใบพัดเพิ่ม 1,300.- บาท
– ราคาไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง
– ราคาไม่ร่วมเซอร์วิสวาวล์
– ราคาไม่ร่วมค่าขนส่ง และติดตั้ง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให่ทราบล่วงหน้า