เจ้าภาพต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสุนทร พัฒนการ วัดดวงดี