อัตราค่าบริการ

ค่าติดตั้งแอร์แบบติดผนัง

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 2,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
18,001-25,000 2,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
25,001-32,000 3,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
32,001-38,000 4,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
 9,000-17,000 450 บาท 55 บาท 250 บาท 450 บาท
 18,001-25,000 550 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
 25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
 32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
 38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท

ค่าติดตั้งแอร์แบบตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น / คอยล์เปลือย

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 4,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
18,001-25,000 4,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
25,001-32,000 5,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
32,001-38,000 5,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
38,001-48,000 6,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
48,001-56,000 7,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
56,001-60,000 8,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
60,001-80,000 11,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
80,001-120,000 18,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
120,001-200,000 25,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
200,001-600,000 35,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น / คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
 9,000-17,000 450 บาท 55 บาท 300 บาท 450 บาท
 18,001-25,000 450 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
 25,001-32,000 550 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
 32,001-38,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
 38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
48,001-56,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
56,001-60,000 750 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
60,001-80,000 900 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท
80,001-120,000 1,200 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท
120,001-200,000 1,500 บาท 140 บาท 600 บาท 450 บาท
200,001-600,000 1,900 บาท 140 บาท 600 บาท 450 บาท

ค่าติดตั้งแอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 6,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
18,001-25,000 6,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
25,001-32,000 8,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
32,001-38,000 8,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
38,001-48,000 8,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
48,001-56,000 9,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
56,001-60,000 10,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
60,001-80,000 12,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบสี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
 9,000-17,000 450 บาท 45 บาท 300 บาท 450 บาท
 18,001-25,000 550 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
 25,001-32,000 550 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
 32,001-38,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
 38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
48,001-56,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
56,001-60,000 750 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
60,001-80,000 900 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท

ค่าเดินท่อลม แอร์คอยล์เปลือยฝังในฝ้า
ระยะท่อลม 1-4 เมตร

 1. เดินท่อลม
 2. ท่อส่งลมเย็น
 3. ช่องรีเทิร์นแอร์
 4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ
ขนาดบีทียู ราคา ท่อลมเกิน 4 เมตร
คิดเพิ่มเมตรละ 
1 หัวจ่าย 2 หัวจ่าย 3 หัวจ่าย 4 หัวจ่าย
9,000-17,000 8,000 11,000 14,000 17,000  2,000
18,001-25,000 10,000 13,000 16,000 19,000  2,500
25,001-32,000 12,000 15,000 18,000 21,000  3,000
32,001-38,000 14,000 19,000 24,000 29,000  3,500
38,001-48,000 16,000 21,000 26,000 31,000  4,000
48,001-56,000 18,000 23,000 28,000 33,000  4,500
56,001-60,000 20,000 25,000 30,000 35,000  5,000
60,001-80,000 22,000 30,000 38,000 46,000  5,500
80,001-120,000 24,000 32,000 40,000 48,000  6,000
120,001-200,000 26,000 34,000 42,000 50,000  6,500
200,001-600,000 28,000 36,000 44,000 52,000  7,000

การเรียกเก็บเงินการเดินท่อลม

 1. จ่าย 50% วันที่สั่งซื้อ
 2. จ่าย 30% วันนำท่อเข้าระบบ
 3. จ่าย 20% วันส่งมอบงาน

การรับประกันสินค้า

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกสลากรับรองค่าประหยัดไฟฟ้าสูงสุด เบอร์ 5

มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 • ฟรี !! ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 350-550 บาท/เมตร (ตามสเปคในเครื่องแต่ละรุ่น)
 • ฟรี !! สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 30-50 บาท/เมตร (ตามสเปคในเครื่องแต่ละรุ่น)
 • ฟรี !! ท่อน้ำทิ้งความยาวไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด ไม่คิดค่าบริการรื้อถอนแอร์ของเดิมออก (ในกรณีติดตั้งทดแทนของเดิม)