S E R V I C E S

asas

  บริษัท ซีเอ็ม. แอร์ แอนด์ ซีเอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและบริหารควบคุมงานรวมถึงให้บริการ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐโดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง(Sub-Contractor) จากวิธีการประมูลหรือการเจรจาต่อรองรวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะ กิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย

เราเน้นการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าจะเชื่อมั่นได้ว่า

เมื่อใช้บริการกับเราแล้วจะได้รับของที่ดีที่สุด