งานระบบปรับอากาศ VRV ยี่ห้อ DAIKIN โรงแรม Stay with nimman