งานติดตั้งแอร์ ยี่ห้อ Mitsubishi Electric บ้านลูกค้าแถว รพ.ลานนา