งานติดตั้งแอร์ ยี่ห้อ DAIKIN บ้างลูกค้าแถวประตูเชียงใหม่