งานติดตั้งแอร์มูลนิธิกอสเพิลโอเปอเรชั่นอินเตอร์ ยี่ห้อ Star Aire