งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Hilltania Luxury Residence