งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI ELECTRIC บ้านลูกค้า THE PINNACLE 17