งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ VRV ยี่ห้อ DAIKIN งานโรงแรม Stay with nimman